Consultations

 • Consultations about attracting SF co-financing

  Results to be achieved:

  • Gathered specific information about possible type, amount of financing, and other important factors influence on project idea. 
  • Company’s development project ideas are aligned with EU SF set guidelines.

  Optional work content:

  • Company’s sector/market segment research.
  • Setting company’s eligibility towards applicants’ evaluation criteria.
  • Research of company’s development projects ideas in relation with EU SF focus both in Latvia, and Europe.
  • Company’s development project ideas creating in accordance with potentially possible EU SF support.

  Execution duration:

  • Two to ten work days.

   

 • EU SF projects preparation and control

  Results to be achieved:

  • Prepared and designed application form according to EU SF regulatory legal provisions and other demands for the application in accordance with customer’s project idea.
  • Project control and its realisation in time. Final report preparation that meets the EU SF regulatory legal provisions, and other demands.

  Optional work content:

  • Project idea confirmation and adaption to EU SF set guidelines.
  • Researching company’s eligibility criteria.
  • Collecting necessary information and documents for project application form.
  • Project preparation according to EU SF regulatory legal provisions and Cabinet of Minister’s regulations.
  • When project is accepted we inform client about procedures during project implementation period.
  • Project realisation co-ordination with all parties involved.
  • When project is finished, final report which is developed according to EU SF regulatory legal provisions.

  Execution duration:

  • Project application preparation – up to 6 weeks.
  • Final report preparation – up to 10 days. 
 • Evaluate level of company sales or client servicing using “hidden purchasers” method

  Results to be achieved:               

  • Sales or client servicing department employees skills, knowledge or attitude evaluation.
  • Evaluation of previously conducted training programs or other change program real influence and results.
  • Recommendation plan for improving employees skills or system.

  Optional work content:

  • Negotiation with company responsible employees to define evaluation criteria, as well as to set target group for evaluation.
  • Evaluation survey creation and confirmation.
  • Company sales staff’s skills, knowledge on products and procedures evaluation.
  • Reports and recommendation preparation for improving previously mentioned processes.
  • These recommendations’ implementation in action (if necessary).

  Execution duration:                                        

  Three to five weeks, depending on amount and availability of employees. 

 • Evaluation of company sales or client servicing level usingclient structured survey’s method

  Results to be achieved:  

  • Independent evaluation from perspective of client about company or company employees operations.
  • Recommendations about actions which strengthens weak points of company or its employees’ actions.

  Optional work content:

  • Current products and services, sales strategy and sales procedures analysis.
  • Setting and agreeing upon issues.
  • Choosing client target group.
  • Choosing appropriate working method (face-to-face or via phone).
  • Doing the research.
  • Analysis on gained date.
  • Preparation of report and recommendations.

  Execution duration:

  • Two to three weeks. 
 • Uzņēmuma iekšējā mikroklimata novērtēšana

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Reāls un patiess darbinieku viedokļu apkopojums par uzņēmuma darbības galvenajām jomām.
  • Izstrādāta ieteikumu bāze, kas ieviestu uzņēmuma darbībā veiktās analīzes rezultātus un darbinieku ieteikumus (ja nepieciešams).

  Iespējamais darba saturs:

  • Organizācijas struktūras un amatu atbildību apzināšana.
  • Aktuālo jautājumu noteikšana un akceptēšana:
  • psiholoģiskais klimats komandā;
  • komandas efektivitāte;
  • personiskā efektivitāte;
  • organizatoriskās struktūras, esošo pienākumu un funkciju sadalījuma efektivitāte;
  • uzņēmuma vadības darbības vērtējuma noteikšana;
  • uzņēmuma produktu vērtējums.
  • Anketas sastādīšana un aizpildes formas vai programmatūras sagatavošana.
  • Anketu aizpildīšana.
  • Rezultātu apkopojums un ieteikumu bāzes sagatavošana.

  Izpildes ilgums:

  • 2-4 nedēļas.
 • BOSI komandas tests

  Kam domāts BOSI komandas tests:

  • Uzņēmuma vadības komandas optimizācijai.
  • Katra darbinieka stipro un vājo pušu noteikšanai.
  • Rekomendējamo un nerekomendējamo biznesa stratēģiju identificēšanai.
  • Katra darbinieka piemērotāko darbības jomu apzināšanai.
  • Iekšējās uzņēmuma kultūras izprašanai.
  • Ieteicamā uzņēmuma izaugsmes tempa saprašanai.
  • Darbinieku saderības un mijiedarbības izprašanai.
  • Uzņēmuma nodaļu optimizācijai.
  • Ieteicamā darbinieku atalgojuma mehānisma noteikšanai.

  Iespējamais darba saturs:

  • Pēc pieteikšanās, jūs saņemsiet saīsni uz testu jūsu uzņēmumam kopā ar instrukciju.
  • Tests tiek aizpildīts internetā, katram darbiniekam atbildot uz specifiski izveidotiem  jautājumiem, kas nosaka konkrētā cilvēka domāšanu un virzību.
  • Pēc tam, kad visi izraudzītie darbinieki būs izpildījuši testu, speciālists jūs iepazīstinās ar tā rezultātiem un rekomendēs nākamos soļus jūsu biznesa mērķu sasniegšanai

  Izpildes ilgums:

  • 1-3 nedēļas.
 • Company sales or client servicing standards and procedures (manual) development and implementation

  Results to be achieved:

  • Created unified, accepted by everyone sales (and/or client servicing) manual which includes all procedures and principals related to the topic.

  Optional work content:

  • Manuals form and detailed stage acceptance.
  • Interviews with all parties involved.
  • Developing company’s client servicing standard and procedures.
  • Developing company’s sales standard and procedures.
  • Testing procedures set and necessary corrections.
  • If necessary implementation of developed standards.

  Execution duration:

  • One to two months, depending on the level of details. 
 • Researches on payments

  Results to be achieved:

  • Accurate report about structure of payments and payment form, bonus system and main elements of motivation in certain position categories and employees in the area.

  Optional work content:

  • Research of client area.
  • Agreement upon positions.
  • Structured acknowledgement and research of equal areas and vacancies.
  • Getting quality quantitative data from direct and involved sources of information.
   • Preparing reports about certain positions.

  Execution duration:

  • Two to four weeks. 
 • Sales management consultations

  Results to be achieved:

  • Optimised sales process in a company.

  Optional work content:

  • Sales department work analysis.
  • Choosing and implementing sales strategy.
  • Choosing the right sales methods.
  • Creating and implementing sales procedures.
  • Sales staff motivation system and motivation.
  • Work organisation, management and control of sales staff.
  • Sales staff training strategy including education on products, mentoring and internship.
  • Preparation of documentation on sales (offers, brochures, etc.).
  • Client servicing management specifications.

  Execution duration:

  • Two to three weeks, depending on amount.
 • Creating job descriptions

  Results to be achieved:

  • Created job description in written form for necessary positions in clients’ company.

  Optional work content:

  • Analysis of organisation structure and hierarchy.

  • Acknowledging job responsibilities within a position.

  • Analysis of position’s psychological portrait.

  • Evaluation of job responsibilities within position:

  • Interviews with direct manager.

  • Interviews with executers of specific task.

  • Creating job description.

  • Presentation for client of developed documents.

  Execution duration:

  • One to three weeks, depending on amount.