Training for each specialist

 • Train the trainer

  Spēt apmācīt un attīstīt noteiktas prasmes citos tā ir kompetence, kas jāattīsta vēl un vēl. Šis ir treniņš, kur dalībnieki dziļāk apgūst cilvēka mācīšanās procesu un arī iegūs praktikas zināšanas apmācību programmu vadīšanā.

 • Ability to retrieve a debt

  "Debt is not a brother." In this course you will learn a way to explain to the customer, keeping and maintaining a good relationship for a competitive business environment would be the first to recover money from customers paying late. "

 • Project management

  Lai panāktu efektīvu projektu izstrādi un realizāciju, ir tiešām svarīgi, lai tos vadītu darbinieki, kas to prot.  Šīs mācības ir paredzētas treniņa formā, proti, dalībnieki strādā uz reālu projektu bāzes, tādējādi maksimāli precīzi izprotot projektu vadības principus un nianses. Treniņa laikā dalībnieki iegūst padziļinātas zināšanas par projektu tapšanu, plānošanu, kontroli un noslēgumu.

 • Pirktprasme iepirkumu speciālistiem

  Lai iepirkumu speciālists varētu vienoties par labākiem sadarbības nosacījumiem, viņam laiku pa laikam noder atsvaidzināt zināšanas un prasmes, kā noslēgt līgumu, kas Jums ir pats izdevīgākais. Apgūstot nepieciešamās komunikācijas prasmes, Jūsu harizmai neviens nespēs pretoties. Semināra – treniņa “Pirktprasme iepirkumu speciālistiem” apmeklēšana nodrošinās Jūsu uzņēmumam veiksmīgākus darījumus ilgtermiņa griezumā. 

 • Noliktavu sistēmas efektīva vadīšana ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos: paņēmieni un aktualitātes

  Kursā tiks sniegts ieskats loģistikas problēmās, tiešā vai netiešā veidā saistītās ar noliktavu sistēmas vadīšanu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos. Bieži vien laiks, ko preces pavada noliktavās, desmit un vairāk reizes pārsniedz produkcijas ražošanas un citu operāciju laiku, kas kopumā pasliktina uzņēmuma darbības rezultātus. 
  Lai izvairītos no lēmumu pieņemšanas kļūdām, kursa dalībnieki tiek iepazīstināti ar vairākām idejām un paņēmieniem, ar kuru palīdzību var uzlabot noliktavas vadīšanas sistēmu organizācijā.