Latviski

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

print

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:

  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir 10 miljoni eiro. Arī aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie ir 10 miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.

Piedalīties projektu konkursā varēs saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir deklarēti vai kuru uzņēmums ir reģistrēts lauku teritorijā. 

Atbalsta pretendenti nosacīti iedalāmi divās daļās.

Viena – saimnieciskās darbības veicēji, kuri jau nodarbojas ar lauksaimniecību, varēs dažādot savu saimniecisko darbību.
Otra – uzņēmēji, kuri nav lauksaimnieki, varēs attīstīt savu saimniecisko darbību nelauksaimnieciskajās nozarēs.
Visiem pretendentiem atbalsts būs jaunu darbavietu radīšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai gandrīz vai visās tautsaimniecības jomās, izņemot atbalsta pretendentus, kuri vēlēsies, piemēram, attīstīt ogļrūpniecību, tērauda ražošanu, komercpārvadājumus u.c. jomas, kas arī uzskaitītas noteikumos.

Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. 

Attiecināmās izmaksas ir jaunu pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība un vispārējās izmaksas. Attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 200 000 euro. Atbalsta intenistāte ir 40%.

Saņem vairāk informācijas pie mūsu klientu konsultantiem: demarsch@demarsch.lv / +371 67374113.