Latviski

Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE programmā

print

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija aicina pieteikties konkursam nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE programmas projektiem.

Saskaņā ar nolikumu (apstiprināts 07.04.2017.) izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2017. gadā plāno piedalīties Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā šādās apakšprogrammās:

  • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
  • LIFE vide un resursefektivitāte;
  • LIFE vides pārvaldība un informācija;
  • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
  • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Nacionālā finansējuma saņemšanai, iesniedzot projekta iesniegumu, var pieteikties:

  •  LIFE projekta iesniedzējs Eiropas Komisijā (LR reģistrēta juridiskā persona), nacionālo finansējumu pieprasot projektam kopumā, t.sk. par visiem projekta partneriem no Latvijas, ja tiem nepieciešams nacionālais finansējums;
  • projekta partneris, ja iesniedzējs (coordinating beneficiary) ir citas ES dalībvalsts organizācija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 31.maijam.

Projektu konkursa nolikums ar pielikumiem (iesnieguma veidlapa, finanšu plāns, vērtēšanas kritēriji, līguma forma).

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. 

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001.gada gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 46 projekti.

Uz šo finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – kas plāno veikt inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus.

LIFE programmas atbalsts ir ļoti plašs. Un lai gan vēsturiski Latvijā to vairāk izmanto  nevalstiskās organizācijas dabas projektu realizācijai,  šī gada uzsaukuma jauninājums – “tirgum gatavie” produkti vides un klimata tehnoloģijās -  ir ērts un pieejams veids kā arī privātie uzņēmēji var veikt jaunu produktu vai tehnoloģiju  ieviešanu LIFE programmas ietvaros.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu iesniegšanu un lai varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, lūdz iesniegt projektu koncepcijas pēc noteiktās formas līdz 2017.gada 25.aprīlim. Atbalsta pasākumi projektu pieteikumu rakstītājiem pirms pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijā būs pieejami tikai tiem projektu iesniedzējiem, kas būs iesnieguši koncepcijas uz e-pasta adresi janis.vebers@lvafa.gov.lv līdz 25.04.2017.