Latviski

Apmācības vadības sastāvam

 • Vadīšanas prasmes

  Nav iespējams, ka, palīdzot citiem kāpt kalnā, arī tu pats nenokļūtu tuvāk virsotnei. Mūsu piedāvātie teorijas kursi un praktisko treniņu programma sniegs palīdzīgu roku uzņēmuma dažādu līmeņu vadītājiem, kuri vēlas iegūt jaunas vadīšanas prasmes un metodes vai pilnveidot jau esošās, lai paaugstinātu uzņēmuma vai uzņēmuma nodaļas efektivitāti.

 • Darbinieku motivēšanas prasmes

  Līderi var pazīt pēc tā, vai citos viņš spēj atstāt apņēmību un vēlmi viņa veikumu turpināt. Interesantās teorijas un praktiskajās nodarbībās iedvesmu jaunām idejām un augstiem mērķiem varēs smelties tie uzņēmuma vai uzņēmuma nodaļas vadītāji, kuru tiešā pakļautībā ir darbinieki un kuri nodarbojas ar šo darbinieku ikdienas motivēšanu.

 • Efektīvas deleģēšanas prasmes

  Meistaru var iepazīt pēc viņa darba, priekšnieku – pēc padotajiem. Aicinām uzņēmuma vai uzņēmuma nodaļas vadītājus, kuri apzinās deleģēšanas nepieciešamību vadītāja darbā, mūsu piedāvātā apmācību cikla ietvaros teorētiski un praksē apgūt jaunas metodes un prasmes, kā arī pilnveidot jau esošās.

 • Sapulču vadīšana

  Laiks ir audums, no kā darināta dzīve, tādēļ svarīgi neuzšūt kaut ko, kas sen izgājis no modes. Jaunas un iedarbīgas metodes pie mums varēs apgūt uzņēmuma darbinieki, kuru atbildība ir organizēt un vadīt sapulces, kopīgas apspriešanas, projektu grupu sanāksmes u.c. 

 • Pārdošanas komandas vadīšana

  Veiksmīga pārdošanas komanda nerodas pati no sevis – tā ir rūpīgi pārdomātas un vadītas darbības rezultāts. Jā - katram vadītājam ir sava personiskā biogrāfija, dzīves pieredze, zināšanas un prasmes, redzējumi un mērķi, kā arī vēlmes un vajadzības, bet.. .. ja Tu pats esi īsts pārdevējs, un Tu vēlies ne tikai izcili pārdot un vienkārši vadīt savu komandu ķeksīša pēc, bet vēlies radīt kopības sajūtu, vēlies no rītiem celties ar smaidu un mērķi šodienai, veikt savus pienākumus efektīvi, kvalitatīvi un darboties ilgtermiņā, arī dodot tādu pievienoto vērtību kā super pozitīvas emocijas saviem darbiniekiem nākot uz darbu, tad nāc uz Demarsch treniņu kurā gūsi tik tiešām vērtīgas atziņas no citu nozares pārstāvju pieredzes, trenēsi prasmes un attīstīsi tehnikas, kas Tev palīdzēs ne tikai labi vadīt komandu, bet arī strādāt komandā kopīgi pildot un pārpildot Tavā pārvaldībā esošos budžetus! 

 • Metaprogrammas – cilvēku domāšanas paradumi

  Ikviens no mums ir piedzīvojis situāciju, kad sarunu biedrs nav uztvēris sacītā būtību, ir pārpratis vai teikto iztulkojis citādi. Tas ir tikai normāli, jo katram cilvēkam ir sava dzīves pieredze, vērtību sistēma, pasaules skatījums. Prast izteikties tā, lai sacīto spētu pareizi uztvert ikviens, ir liela māksla. Lai to varētu izdarīt, lieti noder zināšanas par to, kā cilvēks uztver informāciju, kā apstrādā to, kā pieņem lēmumus.

 • Darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunas

  Attīstības pārrunas vadītājam un darbiniekam ļauj saprast, ko viņi viens no otra gaida, un vienoties par profesionālās attīstības plānu. Tās ir vienlīdz noderīgas gan vadītājiem, gan padotajiem, jo ļauj darbiniekam izteikt savas vēlmes un justies novērtētam, savukārt uzņēmumam - izvairīties no labu darbinieku zaudēšanas un mērķtiecīgi novirzīt līdzekļus to motivēšanai. Treniņš, kurš uzlabos vadītāju prasmes veiksmīgi komunicēt ar darbiniekiem, lai sasniegtu pēc iespējas rezultatīvāku darbinieku novērtēšanu un attīstības pārrunu vešanu.