Latviski

Atalgojuma pētījumi

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Precīza atskaite par atalgojuma struktūru un izmaksas formu, bonusu sistēmu un galvenajiem motivācijas elementiem noteiktā amata kategorijā un nozarē strādājošam.

Iespējamais darba saturs:

  • Klienta nozares izpēte.
  • Vienošanās par amata pozīcijām.
  • Strukturēta līdzvērtīgo nozaru un amata vakanču apzināšana un izpēte.
  • Kvalitatīvu kvantitatīvo datu ieguve no tiešajiem un saistītajiem informācijas avotiem.
  • Atskaišu sagatavošana par noteiktajām pozīcijām.

Izpildes ilgums:

  • 2-4 nedēļas.