Latviski

ES SF projektu sagatavošana un uzraudzība

print

Sasniedzamie rezultāti:

 • Sagatavota un noformēta saskaņā ar ES SF regulējošajām tiesību normām un citām prasībām pieteikuma forma atbilstoši pasūtītāja projekta idejai.
 • Projekta uzraudzība tā realizācijas laikā.
 • Gala pārskata sagatavošana, kas atbilst ES SF regulējošajām tiesību normām un citām prasībām.

Iespējamais darba saturs:

 • Projekta idejas apspriešana un pielāgošana ES SF noteiktajām vadlīnijām.
 • Uzņēmuma atbilstības kritēriju noskaidrošana.
 • Projekta pieteikuma formas nepieciešamās informācijas un dokumentu ievākšana.
 • Projekta sagatavošana atbilstoši ES SF regulējošajām tiesību normām un MK noteikumiem.
 • Projektam tiekot apstiprinātam, klienta informēšana par procedūrām projekta realizēšanas laikā.
 • Projekta realizācijas koordinēšana ar visām tajā iesaistītajām pusēm.
 • Projekta realizācijai beidzoties tiek sagatavots gala pārskats, kas ir izstrādāts atbilstoši ES SF regulējošām tiesību normām.

Izpildes ilgums:

 • Projekta pieteikuma formas sagatavošana – līdz 6 nedēļām.
 • Gala pārskata sagatavošana – līdz 10 dienām.