Latviski

Konsultācijas par ES SF līdzfinansējuma piesaisti

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Apkopota specifiskā informācija par iespējamo finansējumu veidu, apjomu un citu svarīgo faktoru ietekmi uz projekta ideju.
  • Pieskaņotas uzņēmuma attīstības projektu idejas ES SF noteiktajām vadlīnijām.

Iespējamais darba saturs:

  • Uzņēmuma nozares/tirgus segmenta izpēte.
  • Uzņēmuma atbilstības noteikšana izvirzītajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem.
  • Uzņēmuma attīstības projektu ideju izpēte saistībā ar ES SF atbalsta fokusu gan Latvijā, gan Eiropā.
  • Uzņēmuma attīstības projekta idejas izstrāde saskaņā ar potenciāli iespējamo ES SF atbalstu.

Izpildes ilgums:

  • Divas līdz desmit darba dienas.