Latviski

Novērtēšana ar "slēptā pircēja" metodi

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Pārdošanas vai klientu apkalpošanas daļas darbinieku prasmju, zināšanu vai attieksmes novērtējums.
  • Iepriekš veikto apmācību programmu vai citu izmaiņu programmu reālā iespaida un rezultātu izvērtējums.
  • Rekomendāciju plāns darbinieku prasmju vai sistēmas uzlabošanai.

Iespējamais darba saturs:

  • Pārrunas ar uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem, lai definētu vērtēšanas kritērijus, kā arī noteiktu vērtējamo mērķa grupu.
  • Vērtēšanas anketu sastādīšana un akceptēšana.
  • Uzņēmuma pārdošanas darbinieku pārdošanas prasmju, produktu zināšanu un procedūru izvērtējums.
  • Atskaišu un rekomendāciju sagatavošana augstāk minēto procesu uzlabošanai.
  • Šo rekomendāciju ieviešana praksē (ja nepieciešams).

Izpildes ilgums:

  • 3-5 nedēļas (atkarībā no darbinieku daudzuma un pieejamības).