Latviski

Novērtēšana, izmantojot klientu strukturēto aptauju

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Neatkarīgs vērtējums no klienta viedokļa par uzņēmuma vai uzņēmuma darbinieku darbību.
  • Rekomendācijas par darbībām, kas stiprina vājās vietas uzņēmuma vai tā darbinieku darbībā.

Iespējamais darba saturs:

  • Uzņēmuma esošo produktu un pakalpojumu klāsta, pārdošanas stratēģijas un pārdošanas procedūru analīze.
  • Aktuālo jautājumu noteikšana un akceptēšana.
  • Klientu mērķa grupas izvēle.
  • Atbilstošās darba metodes izvēle (klātienē vai telefoniski).
  • Paša pētījuma veikšana.
  • Savākto datu analīzes veikšana.
  • Atskaites un rekomendāciju sagatavošana.

Izpildes ilgums:

  • 2-3 nedēļas.