Latviski

Standartu un procedūru (rokasgrāmatas) izstrāde un ieviešana

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Izveidota vienota, visu akceptēta pārdošanas (un/vai klientu apkalpošanas) rokasgrāmata, kura ietver visas uz doto tematu attiecināmās uzņēmuma procedūras un principus.

Iespējamais darba saturs:

  • Rokasgrāmatas formas un detalizācijas pakāpes akceptēšana.
  • Intervijas ar visām iesaistītām pusēm.
  • Uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta un procedūru izstrāde.
  • Uzņēmuma pārdošanas standarta un procedūru izstrāde.
  • Noteikto procedūru testēšana un nepieciešamā koriģēšana.
  • Ja nepieciešams, izstrādāto standartu ieviešana dzīvē.

Izpildes ilgums:

  • 1-2 mēneši (atkarībā no detalizācijas pakāpes).