Latviski

Uzņēmuma iekšējā mikroklimata novērtēšana

print

Sasniedzamie rezultāti:

 • Reāls un patiess darbinieku viedokļu apkopojums par uzņēmuma darbības galvenajām jomām.
 • Izstrādāta ieteikumu bāze, kas ieviestu uzņēmuma darbībā veiktās analīzes rezultātus un darbinieku ieteikumus (ja nepieciešams).

Iespējamais darba saturs:

 • Organizācijas struktūras un amatu atbildību apzināšana.
 • Aktuālo jautājumu noteikšana un akceptēšana:
 • psiholoģiskais klimats komandā;
 • komandas efektivitāte;
 • personiskā efektivitāte;
 • organizatoriskās struktūras, esošo pienākumu un funkciju sadalījuma efektivitāte;
 • uzņēmuma vadības darbības vērtējuma noteikšana;
 • uzņēmuma produktu vērtējums.
 • Anketas sastādīšana un aizpildes formas vai programmatūras sagatavošana.
 • Anketu aizpildīšana.
 • Rezultātu apkopojums un ieteikumu bāzes sagatavošana.

Izpildes ilgums:

 • 2-4 nedēļas.