Latviski

Personāla atlase

 • Mērķtiecīgā meklēšana (headhunting)

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Pēc interviju pabeigšanas ir atlasīti 3 – 5 atbilstošākie fināla kandidāti attiecīgajai pozīcijai.
  • Informācija par katra fināla kandidāta individuālās motivācijas struktūru un rekomendācijas par tās izmantošanu motivēšanā.

  Iespējamais darbu saturs:

  • Iepazīšanās ar klienta uzņēmuma specifiku.
  • Amata profila (amata apraksts, nepieciešamās kompetences un personas apraksts) sastādīšana.
  • Klienta materiālās un nemateriālās motivācijas sistēmas apzināšana.
  • Sākotnējā tirgus izpēte par potenciālo kandidātu loka apzināšanu un atalgojuma līmeņa atbilstību piedāvājumam.
  • Atbilstošāko kandidātu uzaicināšana uz interviju un intervēšana.
  • Fināla kandidāta (-tu) prezentācija klientam.

  Izpildes ilgums:

  • 4-5 nedēļas.
 • Atlase, izmantojot sludinājumus

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Pēc interviju pabeigšanas ir atlasīti 3 – 5 atbilstošākie fināla kandidāti attiecīgajai pozīcijai.

  Iespējamais darbu saturs:

  • Amata profila (amata apraksts, nepieciešamās kompetences un personas apraksts) sastādīšana.
  • Sludinājuma sastādīšana un ievietošana.
  • CV analīze un izvērtēšana.
  • Kandidātu intervēšana.
  • Kandidātu testēšana.
  • Kandidātu rekomendāciju pārbaude.
  • Fināla kandidātu prezentācija klientam.

  Izpildes ilgums:

  • 2-3 nedēļas, neskaitot sludinājumu publicēšanas laiku.
 • Darbinieku novērtēšana atbilstoši ieņemamajam amatam

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Precīzs darbinieka profesionālais un psiholoģiskais portrets ieņemamā amata kontekstā.
  • Vērtējamā darbinieka potenciāla strukturēta analīze.
  • Rekomendācijas par katra vērtējamā darbinieka karjeras un attīstības plānošanu.
  • Informācija par katra vērtējamā darbinieka individuālās motivācijas struktūru un rekomendācijas par tās izmantošanu motivēšanā.

  Iespējamais darba saturs:

  • Katras vērtējamās pozīcijas amata apraksta izvērtēšana (un/vai sastādīšana), kā arī veicamo pienākumu izvērtēšana.
  • Katras pozīcijas profesionālo kompetenču modeļa sastādīšana.
  • Katras pozīcijas personas psiholoģiskā apraksta sastādīšana.
  • Katra darbinieka profesionālās un psiholoģiskās atbilstības izvērtēšana, motivācijas struktūras izpēte.
  • Atskaites un rekomendāciju sagatavošana.
 • Klienta paša piemeklēto fināla kandidātu novērtēšana

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Precīzs izvērtējums par darbā pieņemamā kandidāta psiholoģisko un profesionālo piemērotību amatam.
  • Informācija par kandidāta individuālās motivācijas struktūru un rekomendācijas par tās izmantošanu motivēšanā.

  Iespējamais darbu saturs:

  • Dotā amata profila izvērtēšana.
  • Darba pienākumu izvērtēšana.
  • Psiholoģiskā portreta izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā arī sastādīšana.
  • Kandidātu salīdzinošā analīze.
  • Kandidātu individuālās motivācijas struktūras noteikšana.
  • Kandidāta izaugsmes potenciāla novērtēšana.

  Izpildes ilgums:

  • 1 nedēļa