Latviski

Atlase, izmantojot sludinājumus

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Pēc interviju pabeigšanas ir atlasīti 3 – 5 atbilstošākie fināla kandidāti attiecīgajai pozīcijai.

Iespējamais darbu saturs:

  • Amata profila (amata apraksts, nepieciešamās kompetences un personas apraksts) sastādīšana.
  • Sludinājuma sastādīšana un ievietošana.
  • CV analīze un izvērtēšana.
  • Kandidātu intervēšana.
  • Kandidātu testēšana.
  • Kandidātu rekomendāciju pārbaude.
  • Fināla kandidātu prezentācija klientam.

Izpildes ilgums:

  • 2-3 nedēļas, neskaitot sludinājumu publicēšanas laiku.