Latviski

Darbinieku novērtēšana atbilstoši ieņemamajam amatam

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Precīzs darbinieka profesionālais un psiholoģiskais portrets ieņemamā amata kontekstā.
  • Vērtējamā darbinieka potenciāla strukturēta analīze.
  • Rekomendācijas par katra vērtējamā darbinieka karjeras un attīstības plānošanu.
  • Informācija par katra vērtējamā darbinieka individuālās motivācijas struktūru un rekomendācijas par tās izmantošanu motivēšanā.

Iespējamais darba saturs:

  • Katras vērtējamās pozīcijas amata apraksta izvērtēšana (un/vai sastādīšana), kā arī veicamo pienākumu izvērtēšana.
  • Katras pozīcijas profesionālo kompetenču modeļa sastādīšana.
  • Katras pozīcijas personas psiholoģiskā apraksta sastādīšana.
  • Katra darbinieka profesionālās un psiholoģiskās atbilstības izvērtēšana, motivācijas struktūras izpēte.
  • Atskaites un rekomendāciju sagatavošana.