Latviski

Mērķtiecīgā meklēšana (headhunting)

print

Sasniedzamie rezultāti:

  • Pēc interviju pabeigšanas ir atlasīti 3 – 5 atbilstošākie fināla kandidāti attiecīgajai pozīcijai.
  • Informācija par katra fināla kandidāta individuālās motivācijas struktūru un rekomendācijas par tās izmantošanu motivēšanā.

Iespējamais darbu saturs:

  • Iepazīšanās ar klienta uzņēmuma specifiku.
  • Amata profila (amata apraksts, nepieciešamās kompetences un personas apraksts) sastādīšana.
  • Klienta materiālās un nemateriālās motivācijas sistēmas apzināšana.
  • Sākotnējā tirgus izpēte par potenciālo kandidātu loka apzināšanu un atalgojuma līmeņa atbilstību piedāvājumam.
  • Atbilstošāko kandidātu uzaicināšana uz interviju un intervēšana.
  • Fināla kandidāta (-tu) prezentācija klientam.

Izpildes ilgums:

  • 4-5 nedēļas.