Latviski

Uzņēmums

print

Citādāks nekā pastāvošais, tāda ir nosaukuma Demarsch nozīme. Efektīvāks, labāks, rezultatīvāks nekā pastāvošais – uz ko mēs tiecamies. Šāda mērķtiecīga darbība notiek jau kopš 2006. gada.

Daudzi mūsu klienti un draugi jau šobrīd mūs novērtē kā tādus esam, un mēs paši uzskatām, ka ir vēl kur augt. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma pamatnodarbošanās ir sniegt klientiem jaunas zināšanas un prasmes, mēs nemēģinām pretendēt uz skolotāju statusu. Mūsu uzskats ir, ka pašu mācīšanās un attīstība iet roku rokā ar mūsu klientu mācīšanos un attīstību. Un tikai tā tiks nodrošināti lieliski rezultāti.

Mūsu misijas un vērtību atspoguļojums ir sekojošs:

Uzņēmuma Demarsch un visu to cilvēku, kas ir saistīti ar uzņēmumu, misija ir radīt paliekošas vērtības, kas savā būtībā ir jaunas un oriģinālas, bieži citādākas nekā ir pierasts, vērtības, kuras ir praktiski pielietojamas un dod ieguldījumu tam, lai padarītu vidi ap mums labāku un draudzīgāku.
Virzoties uz to, mēs balstāmies uz attiecībām, kurās valda patiess godīgums, draudzīgums un savstarpējā uzticēšanās. Darot darbu, mēs vadāmies pēc augstiem iekšējās kvalitātes standartiem, ko raksturo princips – vai nu izdari to patiesi labi, vai nedari nemaz. Šo kvalitāti nodrošina mūsu saskaņotā rīcība, dinamisms, vēlme attīstīties un personību oriģinalitāte. Cauri tam visam vijas patiesi pozitīvs skats uz dzīvi un apkārtējiem, kas rada patīkamu un interesantu vidi.

Kā viens no uzņēmuma mērķiem ir

veidot jaunu, modernu un laikam līdzi ejošu tēlu par konsultāciju uzņēmumu un konsultantu personīgi. To plānojam sasniegt, attīstot cilvēkus, kas strādā uzņēmumā, dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes. Un jau pašā pamatā, izvēloties cilvēkus, ar kuriem strādāt kopā, mēs izvēlamies personības.

Lai spētu noturēt konkurētspēju un pieprasījumu tirgū, mēs uzskatām par nepieciešamu kompānijai patstāvīgi attīstīties visos līmeņos – gan speciāli sagatavojot pasniedzējus vadīt apmācības, gan meklējot inovatīvus risinājumus, jaunas apmācību metodes un pieejas, gan arī ieguldot un apmācot savus darbiniekus.